Aanleiding

Sinds 2012 werkt een groep inwoners van Ansen aan een duurzamer dorp. Het begon met de werkgroep ‘Duurzaam Ansen’, en heet nu ‘energieKansen’. De werkgroep wil de inwoners van Ansen (circa 250 huishoudens) bewust maken van duurzaamheid, en wat iedereen er zelf aan kan bijdragen. Daarom wil energieKansen inwoners zo goed mogelijk informeren over energiebesparing en duurzame energieopwekking.

In maart 2013 werd er al een beleidsplan geschreven. Daarin staat als doelstelling geformuleerd: ‘Ansen Energie Neutraal in 2030’. Op 6 maart 2015 is de Coöperatie ‘energieKansen’ opgericht.

De plannen voor 2030 zijn uitgewerkt in het strategisch plan ‘Ansen duurzaam actief’. Vanuit dit plan, dat in 2019 werd opgesteld, ontstond het idee om mee te dingen naar een rijkssubsidie van uit het Programma Aardgasvrije Wijken. Daarin is de doelstelling beschreven om Ansen aardgasvrij te maken.

Na een intensieve en spannende periode kwam het bericht dat die subsidie werd toegekend. Dus kon eKa van start om de plannen voor ‘Ansen Aardgasvrij’ uit te voeren:

Het project 'Ansen Aardgasvrij'

Het project bestaat uit 3 onderdelen:

  1. gasbesparing in de woningen
  2. opwekken van groengas
  3. extra elektriciteitsproductie.

Aan de ene kant besparen we gemiddeld 50 procent gas door de woningen en gebouwen in Ansen te verduurzamen. De rest van het gas dat dan nog nodig is wordt opgewekt door een groen gasinstallatie.
Er is wel meer elektriciteit nodig na het verduurzamen van de woningen. Daarom zijn er plannen voor een zonneweide en een (kleine) windmolen, om die elektriciteit ook duurzaam op te wekken.