No Gizmos

EnergieKansen maakt sinds 2021 onderdeel uit van het project No Gizmos.

No Gizmos staat voor: Net Optimalisatie voor Grootschalige Inpassing Zonne- en Windstroom Middels Opslag en Software.

Doel van het project: Het ontwikkelen en in de praktijk valideren van een integraal softwaresysteem waarbij opslag bij particulieren (woningen) in samenhang met het distributienet (netbeheer) zodanig wordt aangestuurd, dat piekproducties en afnames worden afgevlakt. Hierdoor is minder verzwaring van de netcapaciteit noodzakelijk.
Samenwerkende partijen zijn: Enexis, CGI, IWell, TU Eindhoven, Hanze Hogeschool en energieKansen.

In de praktijk betekent het dat er een accu in een huis of bedrijfsruimte wordt geplaatst. Als overdag veel stroom wordt opgewekt, dan wordt die opgeslagen in de accu, om op tijden met minder zonnestroom weer te gebruiken. Zo wordt het netwerk ontzien.

Meer weten over het project? Klik hier voor een uitgebreidere uitleg, en een link naar het aanmeldformulier.

Als je al genoeg informatie hebt, kun je ook rechtstreeks naar het aanmeldformulier klikken.