Onze missie, visie en strategie zijn opgenomen in het strategisch plan ‘Ansen duuraam actief’. Hierin zijn de plannen voor 2030 uitgewerkt.

‘Ansen energieneutraal en energie producerend’

De grootste ‘zorgen voor morgen’ zijn de klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit en het opraken van grondstoffen. 

Missie: de laagste energiekosten voor de inwoners van Ansen

Geen gebruik van fossiele energiebronnen en CO2 negatief.  Meer dan zelfvoorzienend en energie producerend voor de omgeving. Ten minste CO2 neutraal voor de sectoren bebouwde omgeving – verlichting, verwarming en koeling van woningen, bedrijven en agrarische gebouwen – als ook transport en vervoer. Dit alles wordt op termijn geplaatst in het kader van een circulair dorp Ansen. De ontwikkeling van de coöperatie eKa naar energieproducent met commercieel oogmerk.

Visie

De leefbaarheid van het dorp en de omgeving wordt zeker in de toekomst in hoge mate bepaald door duurzaamheid, welzijn en vitaliteit. Het streven naar een duurzaam (en daarmee energieneutraal) dorp verhoogt de sociale cohesie en de aantrekkingskracht van het dorp als ook de woonomgeving. Inwoners profiteren mee van de ontwikkelingen en de projecten die de duurzaamheid bevorderen.

Het belang van de landbouw in Ansen is significant. Het gaat veelal om bedrijven, gerund door jonge boeren, die door innovatie hun toekomst zeker willen stellen.
Een professionele aanpak en commerciële oriëntatie van de activiteiten zijn essentieel voor de resultaten op langere termijn.
Verduurzaming is dan ook in het belang van alle bewoners van Ansen.

Strategie

  • Professionele aanpak van activiteiten en overgang naar bedrijfsmatig beheer
  • De coöperatie neemt het voortouw in de projecten en wil daarbij een ‘Proeftuin voor duurzame ontwikkeling’ zijn
  • Bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving zal de coöperatie de strategie van Samen Energie Neutraal (SEN) volgen
  • Commerciële, duurzame energieopwekking met winstoogmerk
  • Energie-eiland waarbij de zelf opgewekte energie (gas/elektra) in de eigen omgeving wordt gebruikt
  • Ansen CO2 negatief en financieel rendement op de verduurzaming
  • Boeren en bedrijfsleven maken onderdeel uit van deze ontwikkeling
  • Duurzaamheid draagt bij aan toekomstige wet- en regelgeving voor het realiseren van een rendabele bedrijfsvoering.