Foto: Biogas Plus

Om Ansen aardgasvrij te maken is groen gas nodig. Want door woningen en andere gebouwen in Ansen te verduurzamen, wordt gemiddeld 50% gas bespaard. Doelstelling is om voor de resterende 50% van het verbruik groen gas in te zetten. Die wordt gewonnen uit dierlijke mest.
Groen gas zal geproduceerd worden door mestvergisters, die gebouwd worden op veebedrijven in Ansen, of in de omgeving van die bedrijven.

De komende tijd onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn om de installaties voor groen gas in Ansen te plaatsen. Op termijn moeten deze genoeg groen gas produceren voor de woningen in de schoolkring. Ook de gemeente De Wolden heeft de ontwikkeling van groen gas hoog op de agenda staan. De gemeente zal onze plannen professioneel ondersteunen, samen met andere partijen zoals gasbedrijf Rendo.