Grote belangstelling bij aftrap Proeftuin Aardgasvrije Wijk door energieKansen

Een goed gevulde zaal, dus veel belangstelling voor de aftrap van het PAW2-project door energieKansen. Veel Aansers hebben interesse in de plannen om het dorp duurzamer te maken. Over de eerste stap die gezet gaat worden, de Gebouw Gebonden Maatregelen. En over No-Gizmos – het project om accu’s voor zonnestroom te plaatsen.

Voorzitter Albert Smand praatte de aanwezigen kort bij over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Het overleg met de gemeente over de subsidieoverdracht van 2,4 miljoen euro aan Energiekansen riep de nodige juridische vragen op. Nu dat achter de rug is kan het project ook echt beginnen. Wethouder Gerrie Hempen kreeg kort het woord en bedankte het bestuur voor haar geduld en is overtuigd dat Energiekansen het PAW2 project tot een succes gaat maken.

Om het geheugen nog even op te frissen, lichtte Albert Smand nog even de belangrijkste onderdelen van het PAW2 project toe.

Als eerste wordt gestart met Gebouw Gebonden Maatregelen, vertelde bestuurslid Kees Struijk: de energiescans met aanbevelingen om een huis of gebouw energiezuiniger te maken is de nulmeting voor de te nemen maatregelen. De komende maanden zal het bureau Enablemi met de werkgroep de ‘klantreis’ ontwikkelen. Dat wil zeggen: alle stappen die bewoners kunnen nemen zo eenvoudig mogelijk te maken. De energiescans zijn dan de vervolgstap, al zal niet iedereen tegelijk zo’n scan kunnen krijgen. Maar stap voor stap komen we er wel.

Wethouder Gerrie Hempen had voor de bestuursleden van energieKansen een boompje meegenomen, vanwege het zo vruchtbaar geplante zaadje van verduurzaming

Er was ook een vooruitblik naar andere onderdelen van het plan, die de komende jaren op de rol staan: het aanleggen van een zonneweide van 0,7 hectare en het plaatsen van een grotere windmolen – al moet je dan niet denken aan de echt grote turbines zoals die in windmolenparken gebruikt worden. Het moet wel bij Ansen passen. Provincie en gemeente zijn daarom een apart traject gestart om de inpassing in het landschap van Ansen zo goed mogelijk te doen en daarbij ook inwoners te betrekken.

Er was ook een nieuwe loot aan de boom: No-Gizmos. In dat project wordt voor een twintigtal huizen onderzocht of er een ‘thuis-accu’ geplaatst kan worden. Dat heeft alles te maken met het nu nog wat kwetsbare elektriciteitsnetwerk van Ansen. Als we op grotere schaal elektriciteit gaan opwekken, zou in de toekomst de capaciteit van het energienet wel eens te krap kunnen worden. Nu is dat nog niet zo, verzekerde Wessel de Wagt van de gemeente De Wolden ons.

Om overbelasting te voorkomen kan zonnestroom worden opgeslagen in accu’s, om te gebruiken op het moment dat er minder is. Dan wordt het gemiddelde aanbod op het stroomnet lager en kan het beter blijven draaien.

Dat is nog toekomstmuziek. Nu eerst de energiescans voor de Gebouw Gebonden Maatregelen. Belangstellenden in de zaal konden zich er direct voor opgeven en horen de komende tijd meer. Wie meer bedenktijd nodig heeft: aanmelden kan altijd nog! Mail naar gebouwen@energiekansen.nu voor meer informatie over dit deel van PAW2.

De kleine handout die aan het eind van de bijeenkomst beschikbaar was ligt ook nu nog in de Bastogne. Neem gerust mee, als je er weer komt.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *