Deelnemen aan het No Gizmos-project?

Interesse in het project met thuisbatterijen?

EnergieKansen maakt sinds 2021 onderdeel uit van het project No Gizmos. No Gizmos staat voor: NetOptimalisatie voor Grootschalige Inpassing Zon- en windstroom Middels Opslag en Software. Een hele mond vol!

Wat is No Gizmos?
No Gizmos is een onderzoeksproject van energieKansen, Enexis, Technische Universiteit Eindhoven, Hanzehogeschool Groningen, iWell en CGI. In dit project onderzoeken we of thuisbatterijen bij huishoudens en boerenbedrijven kunnen bijdragen aan het verminderen van de tekorten op het elektriciteitsnet. Dit omdat er in Nederland steeds meer tekorten zijn in het net.


Waarom doet EnergieKansen hieraan mee?
Wij hebben inmiddels twee zonneparken in Ansen gerealiseerd en een derde zonnepark zit in de planning. Alleen zit een gebrek aan ruimte op het elektriciteitsnet de realisatie in de weg. Dit wordt ook wel netcongestie genoemd: het elektriciteitsnet in Ansen is te vol. Daarom onderzoeken we met dit project of het plaatsen van thuisbatterijen kan bijdragen aan het bestrijden van de tekorten op het elektriciteitsnet.

Hoe werkt dit in de praktijk?
Als bijvoorbeeld verschillende huishoudens en boerenbedrijven hun energie van zonnepanelen opslaan in een thuisbatterij en dit vervolgens in de avonduren gebruiken, vragen ze geen energie van het net. Omdat het net minder moet leveren, wordt de druk op het net verminderd, waardoor er weer ruimte komt voor andere aansluitingen, zoals het derde zonnepark dat we in Ansen willen realiseren of voor de zonnepanelen van je buren die geen thuisbatterij hebben. Want als er te weinig ruimte op het elektriciteitsnet is, kan het ook zomaar zijn dat zonnepanelen geen elektriciteit opwekken wanneer de zon schijnt, omdat het elektriciteitsnet de opgewekte stroom niet kwijt kan.

Hoe kan ik meedoen?
Om dit project te realiseren, zijn we op zoek naar deelnemers. Zowel huishoudens als boerenbedrijven in Ansen, die graag een thuisbatterij bij hun woning of boerenbedrijf willen laten plaatsen. Er zijn geen specifieke criteria waaraan je moet voldoen om te kunnen deelnemen. Het belangrijkste is dat je een ruimte hebt waar de batterij geplaatst kan worden, en dat de batterij vanuit deze ruimte met een kabel gekoppeld kan worden aan een kastje in de meterkast. Vanuit dit kastje worden de batterijen gekoppeld aan een systeem, dat de batterij op afstand aanstuurt. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Wel vragen we van jou, tijdens de onderzoeksperiode, medewerking aan het onderzoek. Concreet betekent dit het invullen van een aantal vragenlijsten en bijvoorbeeld deelname aan een Whatsapp of e-mailgroep, waarin we informatie verstrekken over de thuisbatterijen.

Wat krijg ik ervoor als deelnemer?
Er wordt een thuisbatterij in jouw woning geïnstalleerd voor de duur van het onderzoek (twee jaar). Gedurende deze twee jaar krijg je een vaste vergoeding voor het eventuele energieverlies door het op- en afladen van de batterij, ter hoogte van 60,- euro per jaar. Aan het einde van de looptijd van het project heb je het recht om de batterij over te nemen tegen een gereduceerd tarief (en daarnaast heb je niet te maken met installatiekosten). Als je hier geen gebruik van wenst te maken wordt de thuisbatterij weggehaald. Door deel te nemen aan dit project draag je niet alleen bij aan onderzoek naar een maatschappelijk vraagstuk (hoe lossen we de tekorten op het elektriciteitsnet op), maar levert het jou ook persoonlijke inzichten op. Je ontvangt tijdens de onderzoeksperiode op diverse momenten rapportages over wat de thuisbatterij in jouw woning doet, en na afloop van het onderzoek ontvang je ook een persoonlijk advies of het plaatsen van een thuisbatterij wel of geen zin heeft voor jouw huishouden.

Criteria voor deelname
We zijn op zoek naar circa 7 huishoudens en 2 boerenbedrijven die willen deelnemen in dit onderzoek. Voor deelname moet er rekening worden gehouden met de volgende aspecten: je moet een ruimte hebben binnenshuis waar de batterij geplaatst kan worden, denk bijvoorbeeld aan een garage (de afmetingen van de batterij zijn circa 70 X 50 X 80 cm- vergelijkbaar met een wasmachine of cv-ketel). Deze ruimte:

·       Moet een geventileerde ruimte zijn.

·       Mag geen trapkast zijn of zich bij een vluchtweg bevinden.

·       Mag niet een zolder zijn die volledig van hout is.

·       Het moet mogelijk zijn om een kabeltracé vanuit de meterkast aan te leggen naar deze ruimte, zonder hiervoor graafwerkzaamheden uit te voeren. Er kan gebruik gemaakt worden van loze leidingen of kruipruimtes. Als er door muren geboord moet worden dan is dit na goedkeuring mogelijk.

·       Er moet voldoende vrije ruimte zijn rondom de batterij na plaatsing. In de basis minimaal 30 cm naast de batterij (links en rechts) en 50 cm voor de batterij.

Verder moet je meterkast geschikt zijn voor het aansluiten van een thuisbatterij. Dit betekent dat de meterkast voldoende capaciteit moet hebben en er moet voldoende ruimte in de meterkast zijn. De beoordeling of aan bovenstaande eisen wordt voldaan (voor zowel de meterkast, als de ruimte waar de batterij geplaatst wordt) ligt bij Iwell. Door het aanleveren van foto’s bij het aanmeldformulier van de meterkast en de ruimte waar de batterij geplaatst gaat worden, maken we een eerste beoordeling. Daarna volgt een woningschouw in september om definitief vast te stellen of jouw woning geschikt is.

Twijfel je of je aan deze criteria kan voldoen? Meld je gerust aan, en dan zoeken wij dit voor je uit.

Zijn thuisbatterijen veilig? En hoe zit het met de verzekering?
Een thuisbatterij is net zo veilig als ieder ander apparaat dat is goedgekeurd in de Europese Unie. Moderne batterijen zijn voorzien van systemen om te voorkomen dat er brand ontstaat. Bovendien moeten ze een strenge keuring doorstaan, voordat ze verkocht mogen worden. Dus wanneer ze door professionals op een correcte manier geïnstalleerd worden is het risico miniem. Als je besluit deel te nemen aan het project, raden we je wel aan om even contact op te nemen met je verzekering. Het verschilt per verzekering of een thuisbatterij wel of niet is meegenomen in de polis. De verzekering kan dan voor je nakijken of de polis aangepast moet worden en zoja, of dit impact heeft op de te betalen premie.

Aanmeldformulier
Ben jij geïnteresseerd in deelname aan dit onderzoeksproject? Vul dan het onderstaande aanmeldformulier in. De deadline voor aanmelden is vrijdag 8 september. Het invullen van het aanmeldformulier betekent niet dat je automatisch deelneemt in het project. Na de deadline worden de aanmeldingen beoordeeld en op basis hiervan worden de deelnemers geselecteerd. Met deze huishoudens en boerenbedrijven wordt vervolgens een verkennend gesprek/woningschouw ingepland om te kijken of ze definitief geschikt zijn voor deelname. Is dit inderdaad het geval, dan wordt na afloop van dit gesprek de deelnameovereenkomst getekend en worden er concrete afspraken gemaakt over de plaatsing van de thuisbatterij (de plaatsing zal plaatsvinden tussen oktober en december 2023).

Link naar het aanmeldformulier: klik hier om je aan te melden.

Energiesense
Gedurende de onderzoeksperiode worden de energiedata van de deelnemers gemonitord. Dit vindt plaats via Energysense. Als deelnemer ga je hiermee akkoord. Als we data openbaar gaan publiceren, wordt dit uiteraard geanonimiseerd.

Contactinformatie
Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op (info@energiekansen.nu) of met de projectleider van No Gizmos: janna@iwell.nl.


Vergelijkbare berichten