|

Haalbaarheidsstudie voor groen gas

Samen met de veehouders in de Schoolkring Ansen is in januari een project gestart om te onderzoeken of het mogelijk is om gezamenlijk op een rendabele manier groen gas te produceren via mono-vergisting van mest. Doel is om hiermee de volledige toekomstige gasbehoefte in het dorp te vergroenen. 

Tegelijkertijd willen we hiermee de uitstoot bij de boeren aanzienlijk verminderen, zodat onze boeren een goed toekomstperspectief krijgen. Tot slot zal er bij dit onderzoek gekeken worden naar de mogelijkheden van energie-opwekking bij elke boerderij.

De veehouderijen worden enkele malen bezocht door ingenieursbureau DLV Advies voor dit project. Dit bureau heeft al veel ervaring opgedaan met andere clusters van veehouders die met groen gasproductie aan de slag zijn gegaan. Het project zal minimaal 2 jaar duren. Naar verwachting zal begin volgend jaar duidelijk zijn of en hoe het Groen Gas project er definitief uit komt te zien. 

Op 8 maart om 20 uur organiseert energieKansen samen met de boeren in de Bastogne een eerste bijeenkomst voor alle inwoners van de Schoolkring Ansen. Op die avond wordt onder meer uitgelegd wat de mestvergisting inhoudt, hoe het in zijn werk gaat en wat het voor Ansen oplevert. Je kunt dan ook al je vragen stellen. We zullen dit jaar vaker deze bijeenkomsten houden om iedereen te informeren en erbij te betrekken. 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *