1.  Rheebruggen

Op de stallen van de beheersboerderij van Het Drentse Landschap op Rheebruggen is in fases een groot aantal zonnepanelen geplaatst.

  • In november 2014 werd bij het Ministerie van Economische zaken een zgn. SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidie aangevraagd voor een omvangrijk lokaal zonnecentrale project (150.000 KWh). Daarvoor is een principeovereenkomst bereikt met Stichting Het Drents Landschap voor de plaatsing van circa 600 zonnepanelen op hun nieuwgebouwde veestallen op Rheebruggen 3.

  • Met de toekenning van een tweede SDE+ subsidie* van ruim €110.000 voor coöperatie energieKansen is nog eens een tweede zonne-energiecentrale gerealiseerd in Rheebruggen. Op het dak van de beheersboerderij en de werktuigen-loods van de Stichting Het Drents Landschap zijn 400 panelen geplaatst, goed voor de opwekking van circa 90.000 kWh per jaar.
  • De financiering was als volgt, zowel DEO (Drentse Energie Organisatie) als Het Drents Landschap verstrekten een lening van ieder 50%.
  • De exploitatie komt voor rekening en verantwoording van EnergieKansen.
  • In maart 2015 en 2018 is de installatie gerealiseerd.
  • De zonnecentrale in Rheebruggen is goed voor het stroomverbruik van ongeveer 75 huishoudens.
  • De officiële opening vond plaats op woensdag 6 juni 2018

2.  Postcoderoos

  • Coöperatie ‘PCR Duurzaam Ansen’ is ontstaan onder de vlag van energieKansen. De coöperatie is opgericht op 19-05-2017 t.b.v. de exploitatie van een duurzame zonnestroom productie-installatie in en rond het postcoderoos gebied 7964. De zonnepanelen zijn geïnstalleerd op één van de stallen van pluimveeboerderij Laarman, Munnikenweg 11 te Ruinen. De coöperatie heeft 15 deelnemers met in totaal 208 panelen en een capaciteit van 63000 Wp (54000 KWh). In 2019 is er een begin gemaakt met het realiseren van de installatie. Eind februari 2020 is de installatie opgeleverd en in werking gesteld.